Waar komt de naam Kriich vandaan?

Waar komt de naam Kriich vandaan?

Ieder­een die een bedrijf begint wordt op een bepaald moment gecon­fron­teerd met de vraag van de naam­ge­ving. Want ieder bedrijf moet wor­den inge­schre­ven bij de Kamer van Koop­han­del en één van de ver­eis­ten voor inschrij­ving is een bedrijfs­naam. Ik heb mijn een­mans­zaak Kriich genoemd. Maar wat bete­kent “kriich” eigenlijk?

Een donkere  winternamiddag en een nieuwe camera

Een donkere winternamiddag en een nieuwe camera

Af en toe is het nood­za­ke­lijk om je appa­ra­tuur te ver­nieu­wen. Ik was toe aan een nieu­we came­ra. De kwa­li­teit van de oude spie­gel­re­flex­ca­me­ra liet zo lang­za­mer­hand te wen­sen over. Foto­for­maat en ‑kwa­li­teit waren inmid­dels min­der dan die van een gemid­del­de mobie­le tele­foon. Tijd dus om een nieu­we came­ra aan te schaf­fen. Maar hoe kom…